رویشی نو

⊗⊗⊗×××××⊗⊗⊗
ماجرای بانویی که با یک امضا ۱۰ سال به زندان محکوم شد و حافظ قرآن و کارآفرین شد را مشاهده می کنید.

ویدیئو راتماشاکنید

 

بخاطر اشتباه یک نفربخاطر یک امضا مجازات به 10 سال زندان شدم باعث شد خودم ,خودم رابدبخت کنم.دراین 10سال حتی 1بارهم بیرون نرفته بودم نه ملاقتی داشتم نه هیچی شکل محیط بیرون وهمه چی فراموشم شده بود درطرح های حمایتی هم می گفتم که «من هیچی ندارم خودم تنهام,هیچی هم ندارم».

 دردوره های اموزش خیاطی که در زندان برای زندانی ها اموزش داده می شد درکلاس ها شرکت کردم وتوانستم  17مدرک فنی حرفه ای بگیرم و با مدرک خیاطی در زندان  شروع به خیاطی کردم ملافه هایی که خیرین شفارش گرفته بودن برای دوختن تادوخته شود میدوختم ان هم باچرخ خیاطی خانگی خانمی که مدیر امورمالی سازمان حمایتی بودن و ازمنزل شخصی خودش برایم اورد.

بعد وقتی باحمایت خیرین محترم از زندان بیرون امدم مجبور به پرداخت هشت میلیون و نیم  قسط احضارم بودباید واریز میکردم وعلاوه بران ماهانه دومیلیون و نیم  کرایه ی منزلی که توسط خیرین اجاره گرفته شده بود را باید پرداخت میکردم.

بعدچند روز مدیر سازمان زندانبان دستورخرید یک چرخ صنعتی را داد باپیشرفتی که دراین مدت داشتم توانستم حدودآ 40 نفر کار اموز دارم که در زمینه ی خیاطی وچرم دوزی در حال فعالیت هستند داشته باشم.در10 سالی که زندان بودم من حتی جیگرگوشم را هم ندیدم که 9 سالش بود الان پسرم نوزده سال داردخیلی سختی کشیدم ولی توانستم با یاری خدا و تلاش های فراوان زمینه ی شغلی فراهم کنم هم براخودم وهم برای دیگرخانوم ها.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره قدم به قدم کارآفرینی تا ثروت 5 ملیون تومان

دوره 90 ایده ناب پولساز شغلی 6 میلیون تومان

جمعاً 11 میلیون تومان با تخفیف!!! فقط 1,980,000 تومان