افراد خلاق

کارآفرین کیست؟
کارآفرین شخصی است که با شناخت ریسک و با هدف کسب سود کسب‌وکار جدیدی را راه‌اندازی می‌کند و منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری شناسایی می‌کند. انسان‌های زیادی ایده‌های کسب‌وکار بزرگ دارند اما آن‌ها هیچ‌گاه روی ایده‌های خود کار نمی‌کنند ولی کارآفرینان این کار را انجام می‌دهند.
شخص کارآفرین چه ویژگی‌هایی دارد؟
1- مسئولیت‌پذیری را دوست دارد.
کارآفرینان حس مسئولیت‌پذیری را در تأثیر فعالیت‌های خود دوست دارند. آن‌ها منابع خود را حفظ می‌کنند و از آن‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند.
2- با ریسک میانه کمی دارد.
کارآفرینان ریسک‌های بزرگ نمی‌کنند، ریسک حساب‌شده انجام می‌دهند. هیچ‌گونه رابطه همبستگی بین ریسک‌پذیری و کارآفرینی نیست. کارآفرینان اعتقاد دارند اهدافشان واقع‌بینانه و قابل حصول است. کارآفرینان موفق به جای ریسک‌پذیری سعی می‌کنند آن را حذف کنند که یکی روش‌های موفق حذف ریسک تهیه یک طرح کسب‌وکار جامع برای سرمایه‌گذاری است.
3- اعتماد به نفس بالایی دارد.
کارآفرینان معمولاً اعتماد به نفس زیادی به توانایی خود برای کسب موفقیت دارند. آن‌ها درباره شـانس موفقیت خوش‌بین هستند. این سطح بالای خوش‌بینی ممکن است توضیحی برای این امر باشد که چـرا اغلـب کارآفرینـان موفـق، قبل از اینکه در نهایت به موفقیت نائل شوند، در فعالیت‌های کسب‌وکار خود غالباً بیش از یک‌بار با شکست مواجه می‌شوند.
4-دوست دارد بازخورد آنی از کسب‌وکارش دریافت کند.
کارآفرینان از چالش مدیریت کسب‌وکار لذت می‌برند و دوست دارند بدانند عملکردشان چگونـه است و به طور مستمر به دنبال دریافت بازخورد هستند.
5- انرژی سطح بالایی دارد.
کارآفرینان در مقایسه با افراد عادی پرانرژی‌ترند. این انرژی می‌تواند یکی از عوامل مهمـی باشـد کـه بـا توجـه بـه تلاش انکارناپذیر موردنیاز برای راه‌اندازی یک شرکت نوپا ضروری به نظر می‌رسد. در این زمینه، ساعت‌های طـولانی و کـار سـخت قاعـده است نه استثناء و گاهی این مسیر می‌تواند خسته‌کننده به نظر برسد.
6-آینده‌نگر است.
کارآفرینان به خاطر داشتن حس فرصت‌طلبی به جای گذشـته بـه آینـده توجـه دارنـد.
7- در سازمان‌دهی مهارت دارد.
ایجاد یک شرکت از «نقطۀ صفر» مانند کنار هم قرار دادن قطعات پازل بـسیار بـزرگی اسـت. کارآفرینـان می‌دانند که چگونه باید افراد مناسب را برای انجام یک وظیفه گرد هم آورند. ترکیب مؤثر افراد و مشاغل، کارآفرینان را قادر می‌سازد تا بینش خـود را به واقعیت تبدیل کنند.
8- برای کارآفرین موفقیت اولویت بیشتری نسبت به پول دارد.
یکی از رایج‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره کارآفرینان این است که آن‌ها به طور کلـی بـا انگیـزه کـسب پـول این کار را انجام می‌دهند. در مقابل، به نظر می‌رسد که موفقیت، نیروی انگیزشی اولیه کارآفرینـان باشـد. پـول فقط روشـی بـرای سـنجش درجه‌ی موفقیت و نماد آن است.
9- تعهد بالایی نسبت به کسب‌وکار خود دارد.
کارآفرینی کار سختی بوده و راه‌اندازی یک شرکت موفق نیازمند تعهد کامل اوست. بنیان‌گذاران غالباً خود را به ‌طور کامل در کسب‌وکار درگیر می‌کنند. بسیاري از کارآفرینان باید بر موانع ظاهراً غیرقابل‌عبوری غلبه کنند تا بتوانند یک شرکت را راه‌اندازی نموده و رشد آن را تداوم بخشند. این امر مستلزم تعهد است.
10- در مقابل ابهام تحمل بالایی دارند.
کارآفرینان باید درجۀ تحمل بالایی نسبت به ابهام، وضعیت‌ها و محیط در حال تغییری داشته باشند که در آن مشغول فعالیت هستند. توانایی مدیریت «عدم اطمینان» اهمیت زیادي دارد، چرا که بنیان‌گذاران مؤسسات کسب‌وکار به طور مرتب تصمیماتی را در ارتباط با اطلاعات جدید و حتی متناقضی اتخاذ می‌کنند که از طیفی از منابع ناآشنا گردآوري شده‌اند. کارآفرینان مایل به حرکت به سمت فرصت‌هایی هستند که درك مجموعۀ پیامدهاي مربوط به آن بسیار مشکل است.
11- انعطاف‌پذیری بالایی دارند.
یکی از نشانه‌های کارآفرینان واقعی توانایی آن‌ها در انطباق با تقاضاها و خواسته‌های در حال تغییر مشتریان است. با تغییر جامعه، انسان‌ها و ذائقه‌های آن‌ها، کارآفرینان باید فعالیت‌های کسب‌وکار خود را براي همسویی با این تغییرات انطباق دهند. اگر ایده‌هاي کارآفرینان موفق قادر به برآورده کردن انتظاراتشان نباشد، آن‌ها این ایده‌ها را تغییر می‌دهند.
12- ثبات رأي دارند.
موانع، مشکلات و شکست غالباً نمی‌توانند کارآفرینان را از تعقیب جدی دیدگاه‌هایشان بازدارند. آن‌ها به تلاش خود ادامه خواهند داد
جمع‌بندی
در زمینۀ شخصیت کارآفرینان به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ کارآفرینان در قالب خاصی قرار ندارند. هیچ مجموعۀ واحدي از مشخصات وجود ندارد که بتواند مشخص کند که چه کسی کارآفرین خواهد شد و اینکه آیا در این فرآیند موفق خواهد شد یا نه. در حقیقت، تنوع یکی از ویژگی‌های اصلی کارآفرینان است. به قول یکی از محققان شخصیت‌های کارآفرین، «کارآفرینی با هیچ هنجار آماري همخوانی ندارد. بسیاري از این افراد انسان‌هایی غیرعادي بوده یا ماهیت عجیبی دارند». کارآفرینان سعی نمی‌کنند خود را با شرایط انطباق دهند و این امر یکی از ویژگی‌هایی است که نقشی محوري در دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به جهان و موفقیت دارد. محدودیتی براي این قابلیت اقتصادي وجود ندارد. کارآفرینی راز نیست، یک نظام عملی و کاربردي است. کارآفرینی یک خصلت ژنتیکی نیست، مهارتی است که بسیاري از افراد می‌توانند آن را بیاموزند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره قدم به قدم کارآفرینی تا ثروت 5 ملیون تومان

دوره 90 ایده ناب پولساز شغلی 6 میلیون تومان

جمعاً 11 میلیون تومان با تخفیف!!! فقط 1,980,000 تومان